LIFE Open Woods – Forvaltning af biologisk værdifulde skove

04-03-2022

LIFE Open Woods er et EU LIFE støttet projekt, hvis overordnede formål er at øge potentialet for biodiversitet understøtte transitionen fra kommercielt drevet skove til skove med øget skovnatur.

Bæk der slynger sig gennem urørt skov
Bæk der slynger sig gennem urørt skov

Der er i alt udpeget 23 skove, hvoraf de 18 er forvaltet af Naturstyrelsen, resten forvaltes af de øvrige samarbejdspartnere i projektet Aage V. Jensen, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein samt private ejere. Hos Naturstyrelsen Sønderjylland drejer det sig om følgende skove: Pamhule Skov, Gråsten Dyrehave samt Augustenborg Skov, hvor der allerede nu er gjort enkelte tiltag som veteranisering samt fritstilling af ege for at øge den øge biologiske mangfoldighed. Fremadrettet anvendes tiltag såsom flere vådområder f.eks. ved lukning af grøfter, græsning for at holde arealer lysåbne, berigelsesplantning, frembringe mere dødt ved osv.
Dødt ved i skoven
Dødt ved i skovbunden.

For bedre, at sikre denne omstilling deltager 9 medarbejdere fra Naturstyrelsen Sønderjylland i det nyoprettet kursus ”LIFE Open Woods – Kompetenceudvikling” om forvaltning af biologisk værdifulde skove ved Skovskolen under Københavns Universitet. Kurset er henvendt til både Naturstyrelsens medarbejdere med ansvar for den konkrete forvaltning af skovene samt maskinførere/skovarbejdere. Kurset er opdelt i fire moduler; de der følger diplomuddannelse og 5 moduler for de, der følger AMU- kurset (maskinførere/skovarbejdere). Til trods for de to uddannelsesforløb er undervisningen samlet og det giver en god bred diskussion omkring de forskellige tiltags effekt og virkning sammenholdt med de forskellige erfaringer og fagligheder, de enkelte har.
Life Open Wood - deltagere på kurset i skoven
Kursister fra Life Open Woods kursus i skoven.

I starten af Februar 2022 var Naturstyrelsen Sønderjylland vært for modul 2 for kursuset med deltagere fra både Naturstyrelsen Søhøjlandet, Naturstyrelsen Vadehavet, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Aage V. Jensens fond og Miljøstyrelsen. Fokus her var indikation af naturværdier i skove med særlig fokus på træer som levesteder og hvordan de kan sikres fremadrettet. Der var oplæg fra både Biolog Irina Goldberg og Seniorkonsulent Simon Skov fra IGN, som skulle hjælpe os deltagerne i de øvelser, vi blev stillet overfor ift. modulets fokusområde. Det var to gode dage med mange meninger og livlig debat ift. muligheder, alternativer og hvordan tiltagene vil gavne biologisk mangfoldighed i skov over tid. I marts går turen til Naturstyrelsen Søhøjlandet, hvor modul 3 afholdes. Her skal vi se på de forskellige processer i skovsystemet, variation og dynamik samt hvordan de skal sikres.

 

Om Life Open Woods

Læs mere om Life Open Woods her