Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen indgår samarbejde om skovrejsning i Silkeborg Nord

29-03-2022

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune indgår et langvarigt samarbejde om at opkøbe ejendomme for at etablere en bynær skov nord for Silkeborg.

I løbet af de kommende 20 år vil Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen forsøge at opkøbe ejendomme i et område mellem Grauballe og Nisset ved den kommende bydel Eriksborg for at etablere skov.

Målet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet og skabe flere rekreative muligheder, mere natur og mere CO2-binding. Mange nye silkeborgensere kommer til at bo i nye boligområder nord for Silkeborg. Byudviklingsområderne i Silkeborg Nord ligger imidlertid ’langt’ fra de mange skov- og naturområder, der er så karakteristiske for Silkeborg Kommune. Planerne om skovrejsning er derfor født som tvilling til byudviklingen ud fra en målsætning om, at fremtidens by i Silkeborg Nord både bliver et landskab og en by, hvor naturudvikling og byudvikling går hånd i hånd og sikrer de bedste rammer for naturen såvel som for nuværende og kommende beboeres hverdags- og friluftsliv.

Med de mange nye silkeborgensere, der kommer til at bo i de nye boligområder, følger et større behov for drikkevandsforsyning i Silkeborg Nord. Skovrejsningen skal være med til at beskytte Grauballe Vandværks indvindingsopland og fremtidige drikkevandsinteresser, som er knyttet til grundvandsmagasinerne i området.

Frivillig handel kræver tålmodighed

Det er frivilligt, om lodsejerne i området ønsker at sælge jord til projektet. Samarbejdsaftalen gælder derfor de kommende 20 år, så Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen kan afvente, at lodsejere sætter ejendomme til salg. Samarbejdsaftalens lange løbetid er et udtryk for parternes tålmodighed og interesse i at afvente, finde og igangsætte gode løsninger ved køb af jord i projektområdet, f.eks. via jordfordeling.

- Et godt og tæt samarbejde med ejerne af jorden og Naturstyrelsen skal være med til at realisere det nye skovområde i Silkeborg, Eriksborg Skov. Det er målet, og frivillighed skal være bærende for at føre projektet igennem. Vores arbejde indgår i et nationalt perspektiv, hvor målet er, at natur og skov udgør 20-25 procent af Danmarks areal og sikre mere natur, sikring af drikkevandsområder, styrkelse af biodiversitet, klima og folkesundhed, siger Rune Kristensen (S), formand for Klima- og Miljøudvalget, Silkeborg Kommune.

Hvis kommunen og Naturstyrelsen kan opkøbe alle ejendomme inden for projektet, kan skoven potentielt blive 300 hektar - cirka dobbelt så stort som Lysbro Skov ved Silkeborg.

- Det er ikke en forudsætning for projektet, at vi kan rejse skov på hele arealet. Vi kommer til at rejse skov i etaper hen over årene, og vores forhåbning er, at vi med en så langvarig aftale får mulighed for at opkøbe meget jord til projektet hen over de næste 20 år, så der kan skabes et nyt stort og sammenhængende område til gavn for både naturen og friluftslivet, siger Søren Hald, skovrider, Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Projektområdet for Eriksborg Skov strækker sig hele vejen fra Grauballe til Nisset med Nissetvej - Grauballevej som nordlig afgrænsning. Fra dette centrale område udgår der kiler mod syd og øst, der sikrer økologisk og rekreativ sammenhæng med Hundredemeter skoven og den fremtidige grønne struktur i byudviklingsområdet øst for Eriksborgvej og videre til Gudenådalen.

Mere information

Læs mere om Eriksborg Skov på naturstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om samarbejdsaftalen i dagsordenen fra byrådsmødet.

Kontaktinformation

Kristian Nielsen, Forstkandidat, Silkeborg Kommune, tlf. 51541118, mail Obfuscated Email

Anders Busse, Specialkonsulent, Naturstyrelsen, tlf. 51330692. mail Obfuscated Email