Skred på stien nord for Trans Kirke – PAS PÅ!

07-03-2022

Så er den gal igen på stien mellem Bovbjerg Fyr og Trans Kirke. En del af stien er undermineret.

En del af den høje skrænt ca. 250 m nord for Trans Kirke, er i løbet af weekenden 5.-6. marts skredet ned. Herved er stien blevet delvist undermineret.

På stedet er der opsat en afspærring, så man skal gå/trække cyklen udenom denne.

IKKE tæt på kanten!

Vi vil nu se nærmere på sagen, og arbejde på at omlægge stien, så den ikke længere er farlig, udtaler skovfoged Paul Schmidt Andersen.

Årsagen til skreddet, er en kombination af megen nedbør, en meget blæsende vinter med høj vandstand i havet og deraf følgende slid på skrænten – samt en periode med frost om natten og tøvejr om dagen. 

Nærmere oplysninger: Paul Schmidt Andersen, mobil: 21 73 90 65