Farlige træer fældes i Hareskovene

15-11-2022

Hvert år besigtiger Naturstyrelsen de træer, der står langs offentlige veje for løse grene, råd, svamp eller anden form for svækkelse.
På den idylliske vejstrækning på grænsen mellem Lille og Store Hareskov, er der desværre blevet fundet flere træer, der viser tydelige tegn på svækkelse, idet flere af træerne er angrebet af kulsvamp.

Her langs Fægyden og Gammel Hareskovvej vil der blive fældet farlige træer i december

Skovløber Kristian Dagsland fra Naturstyrelsen forklarer: ”Netop kulsvamp er vi meget opmærksomme på at opdage i tide, da den er kendt for at angribe og æder rødderne på træerne, og derfor bliver træet et meget ustabilt træ, som kan falde fuldstændig ukontrolleret selv på en helt stille dag uden blæst”.

Hareskovene er ikke det eneste sted, hvor der konstateres træer, der har kulsvamp. ”Kulsvamp ser vi i flere og flere træer, i alle vores skove” udtaler Kristian Dagsland.

Fældningerne kommer desværre til at kunne medføre lidt gener for trafikken på Fægyden og Gammel Hareskovvej, idet strækningen periodevis vil blive afspærret i 3 minutter ad gangen i forbindelse med selve fældningen af de store træer. Fældningerne starter den 13. december og bliver afsluttet den 15. december.

Naturstyrelsen vil udføre arbejdet så nænsomt som muligt, så man forsat kan have oplevelsen af at køre i en grøn tunnel af trækroner.

Efter fældningen bliver træerne liggende i skovbunden, hvor de vil få lov til at ligge og rådne væk, så de kan gavne insekter, svampe, fugle mm. ”Det passer fint med, at Hareskovene er udpeget til at blive urørt skov, og netop døde træer i skovbunden er en mangelvare og kan danne bolig og gavne tusindvis af forskellige organismer mange år frem”, uddyber Kristian Dagsland.

”I Naturstyrelsen er vi selvfølgelig kede af at skulle fælde store flotte træer, men af hensyn til borgernes sikkerhed er vi nødt til det”, slutter Kristian Dagsland.