KONGELUNDSSKOVENS NATUR FÅR ET HÅRDHÆNDET LØFT

15-11-2022

I de kommende måneder vil skovgæsterne i Kongelunden på Amager støde på stakkevis af fældede træer og måske ovenikøbet også løbe ind i en stor grøn skovningsmaskine.

Den store skovningsmaskine er ret effektiv, når den fælder og afgrener træerne i en arbejdsgang

 

Den umiddelbart voldsomme fremfærd har dog et ganske fornuftigt formål, forklarer skovfoged Sven Norup:

- Vi er i færd med at fjerne skovens sitkagraner, fortæller han.
Sikta er en træart fra Nordamerika, som blev indført i Danmark i midten af 1800-tallet og derfor stadig er så ny, at den ikke bidrager synderligt til naturen her i en dansk skov, fortæller Sven Norup.

- Der er meget få arter af insekter og svampe, som knytter sig til sitkaen, forklarer han.

Erstattes af hjemmehørende træer

Når den fjernes, bliver der skabt plads til naturligt hjemmehørende træarter som fx bøg, eg og de birketræer, som allerede er i fuld gang med at skyde op derude.

I øjeblikket arbejdes der med at fjerne de amerikanske træer i området ved Bjarke Cirkelsten og senere fortsætter maskinen sin umiddelbart hårde fremfærd i den nordligste del af Kongelunden op mod villakvarterne.

Selvom det ser rodet ud lige nu, lover Sven Norup at der på lidt længere sigt kommer en langt mere artsrig skov ud af arbejdet og slutter med at sætte scenen for det helt lange fremtidsscenarie:

Vi håber at vores efterkommere om nogle hundrede år kan opleve nogle helt anderledes skove, end vi er vant til.

Se mere om projektet i Kongelunden på Naturpark Amagers Facebook side. Fældning i Kongelunden 

Den lokale skovfoged Sven Norup