Nye stier og picnic områder i Æbelholt Skov

24-11-2022

Nu kan du færdes i Æbelholt Skov til fods, på cykel eller til hest.

Skovbryn i Æbelholt Skov

I løbet af sommeren og efteråret 2022 har Naturstyrelsen etableret et nyt stisystem med opholdssteder i skovrejsningsområdet Æbelholt Skov vest for Hillerød.

Skoven bliver med tiden et meget varieret naturområde med store lysåbne arealer til græsningsområder og naturlig tilgroning blandet med flere nye tilplantede blandede løvtræsbevoksninger og et par ældre nåleskovsbevoksninger. Omkring de nye tilplantede arealer er der brede skovbryn med blomstrende og bærbærende buske. Du kan finde en del æbletræer, ikke mindst langs Æbelholtsdamvej, hvor flere af dem allerede har givet æbler.

 Korte og længere turmuligheder

”Alt dette kan du nu let komme til via de nye vandre­ og ridestier. Du kan nyde madpakken og en varm kop medbragt the eller kaffe på et af de steder, hvor vi har opsat borde og bænke. Og du kan tage på en længere vandre- eller ridetur fra Æbelholt Skov til Freerslev Hegn, som nu er forbundet med en sti. Vi har udvidet P-pladsen ved Harløsevej, så den nu kan rumme ca. 10 biler,” siger Naturvejleder Anne Johannisson, som er med i skovrejsningstemaet hos Naturstyrelsen Nordsjælland, og fortsætter: ” Du kan se vandre- og ridestier og p-pladsernes placering  på:  https://udinaturen.dk/ og nåh ja, hunde er velkomne, bare de er i snor!”

Flere stier på sigt

Det er første etape af udbygningen af færdselsmulighederne i Æbelholt Skov. I foråret 2022 overtog Naturstyrelsen nye arealer mellem arealerne ved Ny Harløse og arealerne ved Tjæreby. Det betyder, at arealerne nu hænger sammen og stier til arealerne ved Tjæreby nu kan planlægges. Der vil nu nok gå lidt tid, før de udføres i praksis.

Skovrejsning
Målet med Æbelholt Skov er at nå et areal på ca. 532 ha. På nuværende tidspunkt er skoven 262 ha. Skovrejsningen følges af et skovrejsningsråd, og organisationen Growing Trees Network Foundation har doneret en lang række træer bl.a. med et tilskud fra ”Danmark planter træer”- indsamlingen i 2019. Desuden deltager Hillerød kommune og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der betaler opkøb af jorde, i samarbejdet.

Picnic område   Bænke

Kreaturgræsning