Stakke af træ laves om til flis

21-11-2022

Gamle stakke af træ, som har ligget i skovene de seneste par år, vil i den kommende uge 47 blive lavet om til flis i Klosterris, Valby Hegn og Gribskov. Man vil derfor kunne se maskiner, der arbejder i skovene og får omdannet stakke af rødgran, bøg, eg mv. til flis, som bliver fragtet videre og brugt som bio brændsel.

Træstak bøgStakkene af træ kommer fra tidligere gennemførte fældninger, hvor formålet har været at forberede skovene til at blive lagt urørte. Derfor fældes der f.eks. en del ikke-hjemmehørende arter som sitkagran, lærk og thuja. Men også rødgran, bøg og eg er blevet fældet for at skabe lysninger i skovene, eller gøre klar til flere skovsumpe. Alt sammen tiltag som skal skabe bedre vilkår for biodiversiteten, hvor mere lys og vand giver nye levesteder til skovenes dyre- og planteliv. Fremover vil træer som vælter af sig selv, som hovedregel blive efterladt som dødt ved i skovbunden til gavn for svampe, insekter, mosser mv.

Er man på skovtur og gerne vil se flishuggerne arbejde med at omdanne stakkene til flis, så husk af hensyn til din sikkerhed at holde god afstand til maskinerne.

 

Læs mere om driften af statens skove på https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/, samt om urørt skov på statens arealer på https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov-paa-statens-arealer/