Tørvejordene bliver nu synliggjort for skoleelever

04-11-2022

Projekt Skolespor, som omhandler tørvejorden i Store Vildmose, havde et blæsende træf i mosen med 14 natur/teknik- og biologilærer fra Brønderslev og Jammerbugt kommuner. Her blev redskaber til feltundervisning fremvist og undervisningsmateriale blev præsenteret, så skolerne aktivt kan bruge Store Vildmose som undervisningssted.

Niels Dahlin fra Aage V. Jensens Naturfond introducerede områdets historie og fondens oprettelse samt hvilke yderligere tiltag der er planer om i mosen. Fremadrettet vil etableringen af en sti forbinde Aabybro med mosen og gøre området mere tilgængeligt. Desuden er der også planer om en gangbro, som giver mulighed for at komme ud på højmosen tørskoet og pejle eleverne hen til gode lokationer for diverse feltundersøgelser.

 

Biolog Maiken Imer fra Jammerbugt Kommune forklarede om højmosens opbygning i form af spagnummosser og deres egenskaber som tørveopbyggende materiale. Lærerne kom ud på højmosen og fik mosen til at gynge og stikke fingrene ned i den bløde spagnum. Her fik de på kort tid set mange specialiserede arter, heriblandt hvid næbfryd, tranebær, mosebølle, klokkelyng, rosmarinlyng, lysesiv og den kødædende art soldug.

Projekt skolespor kan med det nye undervisningsmaterialer og de nye adgangsveje ved højmosen give rig mulighed for mange gode naturfaglige ekskursioner for alle klassetrin fra kommunernes skoler.

Læs mere om Skolespor her https://www.jammerbugt.dk/vores-kommune/projekter/interreg-canape/

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Museum for Forsyning og Bæredygtighed.