Der skal fældes bøgetræer i Geel Skov

17-10-2022

Der skal i den kommende tid fældes bøgetræer i Geel Skov. Fældningerne kan desværre ikke ske helt uden gener for skovenes daglige brugere. Eksempelvis vil en del af mountainbikesporet blive lukket eller ændret ved omkørsel i forbindelse med arbejdet.

Geel Skov er udpeget som urørt skov, og fældningerne sker derfor inden for Naturstyrelsens retningslinjer for urørt skov.

Løvtræshugsten i nogle af de nye urørte statsskove udfases gradvist i en overgangsperiode for at sikre, at der kan leveres certificeret træ til danske savværker.

Naturstyrelsen bevarer de træer, der har størst værdi for biodiversiteten og tager hensyn til registrerede fuglereder, fortidsminder og anden sårbar natur.

Naturstyrelsen vil ved skiltning og afmærkning afspærre de dele af skovene, hvor der fældes træer. Det sker af hensyn til sikkerheden for alle, der besøger skovene.

Her er det også vigtigt, at du som besøgende altid holder en sikkerhedsafstand til maskiner og skovarbejdere og respekterer afspærringer. 

Du kan på Naturstyrelsen hjemmeside se mere om, hvor og hvorfor der fældes