Jagtsæsonen er igang

24-10-2022

Hvert år afholder Naturstyrelsen Nordsjælland et antal jagter i løbet af vinterperioden mellem 1. november og 1. februar. I efteråret og vinterperioden 2022/23 er der planlagt 15 jagter fordelt på 15 skove.

I løbet af vinteren kan du derfor opleve at der er jagt i den skov, hvor du går, rider eller cykler tur. Jagterne holdes i hverdagene og alle jagtens deltagere er instrueret i at tage hensyn til skovens andre brugere. Du kan derfor trygt gå i skoven i løbet af vinteren, velvidende at der kan forekomme skud i skoven. Alle jagter afholdes i dagtimerne, og der vil blive sat skilte op ved hovedindgangene i de skove, hvor jagterne holdes. Derudover orienteres lokale brugergrupper som f.eks. rideklubber, mountainbike foreninger mv. så vidt muligt om jagterne.

 Jagten i statens skove og natur er med til at regulere bestanden af vildt, uddanne nye jægere til etisk korrekt og bæredygtig jagt, samt udnytte de naturressourcer, som findes i skovene.. Jagterne planlægges og fordeles, så der tages hensyn til, at vildtet får ro efter en jagt er gennemført. Det betyder, at der for eksempel ikke er flere jagter i samme område i en skov inden for samme år. Reguleringen af vildtbestandene sikrer sunde og bæredygtige bestande af hjortevildt, som er tilpasset det naturlige fødegrundlag på de enkelte arealer.

 Du kan læse mere om jagt på Naturstyrelsens arealer: https://naturstyrelsen.dk/.../jagt-i.../jagtpolitik/