Kvæg skal pleje naturen ved Issehoved fra uge 43

17-10-2022

Fåregræsningen på Issehoved i forårs-, vinter- og efterårsmånederne suppleres fra uge 43 med kvæg i en kortere periode. Kvægets græsning og efterladenskaber skaber gode levevilkår for blandt andre den sjældne bille månetorbist og urten blåhat.

Græsning ved Issehoved

I øjeblikket bliver Issehoved afgræsset af gutefår for at holde rynket rose nede. Der er flest får på arealerne i efterårs-, vinter- og forårsmånederne. Fårene er gode til at bide opvækst af rynket rose og andre vedplanter ned, men de kan også have lidt for god smag for de blomstrende urter, som f.eks. blåhat.

For at tilgodese flere forskellige arter i naturplejen, introducerer Naturstyrelsen nu afgræsning med kvæg som supplement i en kortere periode i forårs- og vintermånederne.

I uge 43 vil der blive åbnet for leddet mellem Telegrafbakken, hvor kvæget går nu – og ind til arealet midt på Issehoved. Flokken på 20-25 kreaturer inklusiv kalve vil gå der i højst fire uger, afhængig af hvor længe der er et passende fødegrundlag til dem på arealet, og hvordan efterårsvejret arter sig.

Gode forhold til månetorbisten og andre arter

Overdrevet er et vigtig levested for mange arter, blandt andet vilde bier, sommerfugle og møgbiller. Nordsamsø huser den meget sjældne møgbille månetorbist. Arten er kun observeret på to lokaliteter i Danmark i det seneste årti. Derfor vil Naturstyrelsen gerne give månetorbist optimale forhold på Naturstyrelsens arealer på Nordsamsø.

Månetorbisten lever, som andre møgbiller, af møg. Og den kan især godt lide kokasser. Fra disse triller den kugler af møg, som den kunstfærdigt triller hen til de meterdybe gange den har gravet forinden. Nede i gangen lægger den møgkuglerne og placerer et æg i hver enkelt, hvori æggene kan udvikle sig til larver, imens de har en stor madpakke omkring sig. I sensommeren kommer de ud af deres gange som voksne månetorbister.

Færdsel på Issehoved

Der er ikke ændrede adgangsforhold eller ændrede regler for færdsel på Issehoved. Som altid, når man færdes i indhegninger med dyr på Naturstyrelsens arealer, skal man tage hensyn til dyrene. Man skal ikke gå imellem en kalv og ko, og heller ikke gå på tværs ind igennem flokken. Man må ikke fodre dyrene. Hund skal - som altid - holdes i snor.