Sjælden stylteløber har fundet vej til Margrethe Kog Syd

20-09-2022

Engfuglene har det godt i Margrethe Kog og i år har den sjældne stylteløber også fundet vej til området i år.

Foto: Henrik Haaning Nielsen. Stylteløber Margrethe Kog Syd 2022.

2022 har igen været et godt år for engfuglene i Margrethe Kog Syd. Naturstyrelsen Vadehavet forvalter dette område netop for at fremme denne trængte gruppe af fugle. Årets ynglefuglerapport foreligger nu, og den indeholder megen interessant viden for fugleinteresserede, og andre med interesse for naturen i det sydvestligste Danmark.

Den langbenede stylteløber har indtaget området i år til stor fornøjelse for mange ornitologer, ikke mindst fordi fuglene valgte at placere sig lige nord for grænsevejen mellem Danmark og Tyskland. Det blev til hele 3 par og alle med ynglesucces. Det er sandsynligvis danmarksrekord for den langbenede vadefugl. Brushøne valgte også at yngle i år med 2-3 par ligesom sidste år. Men potentialet er til mere, for rigtigt mange brushøns tog bestik af området i maj måned, og gav opvisninger på deres dans, inden de fløj videre mod ynglepladser nordpå.

 

Foto: Henrik Haaning Nielsen, vandfyldte grøblerender 29. april 2022.

Masser af fugle

2022 bød på et rekordstort antal klyder (190 par), altså godt en fordobling af bestanden, og mange af dem fik unger. De store flotte sort-hvide fugle har nu indtaget det meste af det knap 500 ha store område. Rødben ynglede med 98 par og ynglesuccessen var på omkring 73 %. Det viser at Naturstyrelsens indsats for at bekæmpe rovdyr som ræv og mårhund virker.

Margrethe Kog syd huser en meget stor variation af ynglende engfugle, hvilket er sjældent i en dansk kontekst. Den gode ynglesucces betyder, at Margrethe Kog syd bidrager til at øge bestanden af engfugle i Tøndermarsken generelt, ligesom området leverer et overskud af nye ynglefugle, som på sigt kan indtage nye egnede områder i de kommende år.

2022 ynglefuglerapport for Margrethe Kog syd, Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult.

Martin Brink

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vadehavet

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.