Skovning af løv- og nåletræ i Sønderjylland

09-09-2022

I den kommende tid foretager Naturstyrelsen Sønderjylland skovninger af mellem aldrende løvtræ i Skodsbøl Skov ved Egernsund, og Buskmose Skov. Derudover vil der blive skovet nåletræ i Rinkenæs Skov, som forberedelse til kommende urørt skov. Skovningerne sker med maskine, og netop nu kan vi udnytte den meget tørre årstid.

Skovningerne foretages som led i Naturstyrelsens naturnære drift. Skovningerne vil de fleste steder se ud som tidligere, men der vil også blive fældet træer i grupper, hvor formålet her er at skabe lys til planter og dyr, og dermed skabe en øget variation.

Forud for skovningerne er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe, mosser, og træer med huller, i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

Træet der bliver skovet går for størsteparten til danske savværker – en stor del til Junckers Industrier til parketgulve, en del energitræ - brænde og flis.

Vi forsøger at undgå for store skader på veje og stier, men i det omfang, der vil være nødvendigt for efterfølgende reparation, vil det ske hurtigst muligt efter endt ud transport af træet.