Naturstyrelsen fælder træer og gør plads til naturen i Grønnæsse Skov

25-04-2023

Naturstyrelsen gør plads til mere biodiversitet og hjemmehørende arter i Grønnæsse Skov. Derfor fælder Naturstyrelsen i den kommende tid større områder i skoven, hvor især områder med nåletræer som kæmpe ædelgran og sitkagran bliver fældet.

Naturstyrelsen fælder træerne for at skabe nye og varierede naturområder i skoven, hvor der bliver plads til både lysninger og skov. Højstubbe af træer, der fældes i 3-4 meters højde, får lov til at blive stående, så insekter og spætter kan få glæde af stammerne. Døde træer bliver ogsaa stående med samme formål.

Tilgroning af den blotlagte skovbund vil ske ved, at naturen indfinder sig af sig selv med tiden (naturlig succession), hvor frø fra fx tilstødende skovområder føres med vinden eller fugle, og dermed sikrer, at der langsomt gror ny skov op. På dele af området, hvor træerne bliver fældet, vil Naturstyrelsen også genskabe vådområder, hvor dræn lukkes, så vandet kan stuve op igen og skabe levesteder for insekter og plantearter, som lever i tilknytning til vand i skovene.

Kæmpe ædelgran og sitkagran er ikke hjemmehørende nåletræer i Danmark og kommer oprindeligt fra Nordamerika. Begge nåletræer blev indført til Danmark i 1800-tallet og plantet i mange skove for at producere træ til industrien. Da kæmpe ædelgran og sitagran ikke er hjemmehørende træarter i Danmark, har de ikke mange plante- og dyrearter tilknyttet. Derfor vil det give mere biodiversitet at fjerne træerne, og lade den hjemmehørende natur gro op i stedet for.

Indsatsen med at fælde ikke-hjemmehørende nåletræer er del af udlægning til urørt skov. Læs mere om urørt skov på https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/