25-04-2023

Søndag d. 16. april så et nyt frivilligt naturplejepartnerskab dagens lys i samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland.

Frivillige i alle aldre gik i aktion med sakse og håndsave på Ravnsbjerg i Dollerup Bakker syd for Viborg.

Inden de frivillige går i gang introducerer skovfoged Steen Bonne Rasmussen de frivillige til området og opgaven.

 

Et imponerende stort hedeareal blev ryddet for opvækst af især birk i løbet af dagen.

Det kuperede landskab er ikke helt nemt at arbejde i.


Formålet var at friholde området for tilgroning og dermed bevare lyngheden med dens karakteristiske flora som lysåben naturtype.

I tilgift bidrager det også til at bevare det unikke istidslandskab i området åbent og synligt.

Det enestående landskab ved Hald Sø området.

Udgangspunktet for partnerskabet var en henvendelse fra en lokal beboer i Dollerup, Karl Krogshede, som gerne ville være tovholder på en frivilligindsats inden for naturplejen i området ved Hald Sø, hvis ellers det havde Naturstyrelsens interesse.

Det havde det i høj grad. Hos Naturstyrelsen Kronjylland har vi en lang historik med samarbejde med frivillige, og der er mange velfungerende partnerskaber med frivillige, især inden for friluftsområdet. Også på naturplejeområdet findes der lokalt velfungerende partnerskaber med frivillige, om end knapt så mange – så der er plads til flere!

Det var til dagen lykkedes Karl at samle omkring 20 frivillige, både lokalt fra Dollerup og bredere fra området omkring Viborg.

Han havde desuden tilsagn fra næsten lige så mange som havde vist interesse, men ikke lige kunne deltage på dagen.

Dagen startede på bedste vis med velkomst og hjemmebagte boller, og en indledende introduktion fra skovfoged Steen Bonne Rasmussen, NST Kronjylland, hvorefter de frivillige spredte sig ud over området og gik i gang.

Uden mad og drikke ...... god forplejning giver både fornyet energi og godt fællesskab.

Tilbagemeldingen efter dagen var, at alle var glade og havde haft en god dag – og at de rigtig gerne kom igen næste gang!

Læs vandretursfolderen for Hald Sø området.