Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

17-04-2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner mandag den 15. maj 2023 på Naturcenter Harrild Hede kl. 19.00.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan sendes til følgende mailadresse Obfuscated Email
  5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Harrild Hedes Venner