Oplev Gribskovs skjulte naturskatte

17-04-2023

Gå på opdagelse efter Gribskovs skjulte naturskatte, hvor de seneste 20 års indsats for at genoprette skovens moser har resulteret i flere vådområder, hvor biodiversiteten trives og kan opleves i det spirende forår.

De skjulte skatte – skovens våde moseområder – er ofte gemt bag tæt krat og bevoksning og opdages ikke fra veje og stier. Moserne er et skatkammer af biodiversitet og indeholder et stort antal arter. Arter som er afhængig af mosernes fugtige miljø.

Naturstyrelsen har gennem de seneste 20 år haft fokus på genopretning af skovens naturlige vandforhold - hydrologien. I 2020 var der genskabt ca. 400 ha. vådområder i Gribskov-komplekset. Hele 10 % af skovens samlede areal.

I de genskabte vådområder kvitterer frøbanken, som har ligget i jorden og ventet på de rigtige forhold, for vandets tilbagekomst og tørvemosser, arter af star, kæruld og andre arter indfinder sig. I 2022 blev 200 af de genskabte vådområder besøgt af Naturstyrelsen Nordsjælland og arter af planter er blevet registreret. I nogle områder helt op i mod 70 arter. Registreringen af arter er en del af Naturstyrelsens årlige gennemgang af beskyttede naturområder, de såkaldte § 3 beskyttede områder.

En af de mange nye moser er ganske særlig, skjult og artsrig  - Smørjungs mosen. Den er 9 ha. og består af flere naturtyper, herunder mose, åbne vandflader og hængesæk. Vil du finde mosen og gå på opdagelse, skal du følge skattekortet nedenfor.

Den røde prik på kortet viser, hvor man kan starte sin gåtur rundt om moseområdet. Husk gummistøvler, da der vil være vådt terræn. Til gengæld får du mulighed for at opleve et unikt moseområde, som byder på mange forskellige arter som for eksempel kær-ranunkel, eng-forglemmigej, vand-mynte og skov-kogleaks.