Skovning af douglasgraner i Søgård skov

24-04-2023

I løbet af maj måned foretager Naturstyrelsen Sønderjylland skovning af ældre douglasgran i den sydlige del af Søgård Skov

Der skoves et parti større douglasgraner til forsyning af en specifik ordre til et savværk på Fyn. Træerne skal anvendes til produktion af trægulve.

Skovningenforetages i henhold til Naturstyrelsens forvaltningsplan for Søgård skov, hvor vi som led i overgangen til u-rørt skov, plukker af de hugstmodne ikke-hjemmehørende træer.

 

Forud for skovningen er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe og mosser i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

 

Vi forsøger i videst muligt omfang at undgå skader på skovveje og stier, der er til gene for skovgæster. Men i det omfang der vil være behov for efterfølgende reparation af veje og stier vil det ske hurtigst muligt efter endt udtransport af træeffekterne.