Statens naturarealer på Ulvshale, Møn bliver lidt større og mere sammenhængende

25-04-2023

Jordfordelingen har opfyldt sit formål, og den 26. april 2023 afsiges der kendelse.

Med hjælp fra Landbrugsstyrelsen og værktøjet jordfordeling er det lykkedes at få langt større sammenhæng i statens naturarealer på Ulvshale. Der er nu også bedre sammenhæng mellem arealerne nord og syd for Ulvshalevejen.  

Et større puslespil er faldet på plads, fx har der været 18 private skovmatrikler i spil. Statens skovstykker i den østlige ende af skoven lå som smalle striber mellem private skovstykker. De er nu samlet længere mod vest sammen med den øvrige del af statens skov. I en jordfordeling indgår et større område, og alle bliver kontaktet for at høre, om de vil sælge eller bytte jord. Det er Landbrugsstyrelsen, der styrer arbejdet med en jordfordeling. Alle aftaler er frivillige. 

” Naturstyrelsen er meget tilfreds med resultatet af jordfordelingen på Ulvshale. Det giver os bedre mulighed for en samlet forvaltning af især Ulvshaleskoven og vores ønske om at fremme biodiversitet. Ligeledes giver det en bedre afgrænsning af den kommende naturnationalpark på Ulvshale, når vi skal videre med den. Landbrugsstyrelsen har ydet en koncentreret og effektiv indsats, og det har været en meget fin proces med lodsejerne”, siger skovrider Jane Skov Lind. 

Der afsiges kendelse onsdag den 26. april 2023 kl. 15.30 på Residens Møen, Langelinie 44, 4780 Stege. Alle er velkommen til at deltage.

De nye ejere overtager arealerne 1. maj 2023.

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Jørgen Sandby Nielsen, mail: Obfuscated Email, Tlf.: 22496599