Borgermøde: Hør om planerne for udvidelsen af Anebjerg Skov

09-08-2023

Det store bynære skov- og naturområde Anebjerg Skov har vokseværk. Onsdag d. 16. august kl. 16:30-18:30 inviterer Naturstyrelsen alle interesserede til et offentligt møde om planerne for udvidelsen af Anebjerg Skov. Mødet foregår i Fruering Forsamlingshus.

Anebjerg Skov og det nye boligområde Admiraltoften med Skanderborg Sø i baggrunden, oktober 2021. Foto: Kim Aaen.

Kom og hør om planerne for udvidelsen af Anebjerg Skov og vær med til at præge det store bynære skov- og naturområde, når Naturstyrelsen inviterer til borgermøde om den aktuelle skovrejsning i Anebjerg Skov.

I 2007 igangsatte Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyning og Naturstyrelsen et samarbejde om bynær og grundvandsbeskyttende skovrejsning i tilknytning til byvækstområdet Anebjerg. Siden da har attraktiv byudvikling gået hånd i hånd med klimatilpasning, friluftsliv, naturbeskyttelse og beskyttelse af drikkevandet i undergrunden.

Trods sin unge alder byder Anebjerg Skov allerede i dag på en rig variation af natur- og landskabstyper. En afveksling der giver det fremvoksende skovlandskab et rigt naturindhold og mange forskellige muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

Anebjerg skov har vokseværk

På borgermødet vil Naturstyrelsen gennemgå den hidtidige udvikling af Anebjerg Skov og præsentere planerne for næste etape af udvidelsen af Anebjerg skov, med 54 hektar, som er planlagt til foråret 2024.

Udvidelsen omfatter tre adskilte områder, der udgør skovens møde med henholdsvis Illerup Ådal, Skanderborg Sølandskab og Fruering landsby. Skovudvidelsen vil understøtte områdets landskabelige, naturmæssige og rekreative sammenhænge, og den vil give offentligheden adgang til nye storslåede udsigter til det omgivende landskab. Et af disse udsigtspunkter ligger midt på en mark øst for Fruering, hvortil der hidtil ikke har været offentligt adgang. Herfra kan man både se til Himmelbjerget og nyde den vide udsigt over det faldende terræn ned til Skanderborg Sø og videre mod syd, hvor Genforeningstårnet på toppen af Ejer Bavnehøj kan ses i horisontlinjen.

På mødet vil det være muligt at stille spørgsmål til Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune og komme med bemærkninger, ønsker og forslag, som vil blive taget i betragtning, når planerne færdiggøres i løbet af sensommeren.

Praktisk information

Mødet finder sted 16 august kl. 16:30 – 18:30 i Fruering Forsamlingshus, Vestermøllevej 22, 8660 Skanderborg.

Yderligere oplysninger: Anders Busse Nielsen, Projektleder for Skovrejsning, Naturstyrelsen Søhøjlandet, tlf. 51 33 06 92 eller Obfuscated Email