Gå med Naturstyrelsen i Skoven

10-08-2023

Naturstyrelsen Fyn er ved at udarbejde forvaltningsplaner for en række skove, der skal udlægges til urørt skov, og inviterer derfor til to borgermøder på Nordfyn. Borgermøderne har form af skovvandringer i skoven.

I Fuglsangskoven tirsdag den 15. august kl 17-18.30. Mødested parkeringspladsen i nordenden af Fuglsangsvej

På Flyvesandet tirsdag den 15. august kl 19-21. Mødested den store parkeringsplads i skoven, inden Flyvesandsvej nr 33.

Ved skovvandringen fortæller vi om rammerne for udlægningen af skove til urørt skov. Hvad betyder det i praksis for dig, der besøger skovene. Hvad kan du opleve fremover, og hvad vil der blive mindre af.

Når skovene udlægges urørt, ophører den forstlige produktion i skoven og fokus for forvaltningen bliver i stedet at fremme skovenes naturindhold. Det sker blandt andet ved at favorisere en højere andel af hjemmehørende træarter som eg, bøg, birk, skovfyr og skabe plads til skovlysninger og til gamle træer, samt at sikre, at der kommer flere døde træer i skoven. I nogle skovområder er der gode muligheder for genoprette vådområder som skovsøer og skovmoser, der tidligere er blevet afvandet, især ved etablering af grøfter.

Mulighederne for friluftsliv vægtes også med i planerne, og vil blive drøftet under skovvanderingerne. Det er et vigtigt mål, at der er en god balance mellem naturhensyn og et fortsat aktivt friluftsliv.

Der er ingen tilmelding. Bare mød op og husk tøj og sko efter vejret. Vandringen vil foregå i kuperet terræn.