Inderø Skov - Vi skaber nye levesteder

21-08-2023

Naturstyrelsens arealer skal have større fokus på biodiversitet og friluftsliv, og mindre på traditionel træproduktion. Inderø skov er udpeget som urørt skov. Derfor vil man kunne se en forandring, hvor tiltag for at hjælpe biodiversiteten er gennemført. Hvordan vi gør det, og hvad du kan forvente at se i fremtiden, kan du læse mere om i kampagnen Plads til alle arter, også dig”.

Der skabes nye levesteder i Inderø skov ved at gøre nogle træer ældre før tid, fordi ældre træer har flere levesteder, og dermed flere arter, knyttet til sig. Det kaldes for veteranisering. Når vi veteraniserer et træ efterligner vi de naturlige processer som f.eks. storm, lyn og svampeangreb, som får træer til at blive gamle og udvikle rådent ved. Veteranisering gøres ved at påføre et træ skader, hvorved træet vokser videre eller dør langsomt. Disse skader skaber strukturer og habitater for svampe, biller, fugle, flagermus og derfor en større biodiversitet.

Som led i kampagnen ”Plads til alle arter, også dig”, vil vi gerne vise et eksempel på en forandring i Inderø Skov med en ”Punktfortælling”. På punktfortællingen er der en QR kode, som giver adgang til kampagnens hjemmeside.

Punktfortælling i Inderø Skov, der indikerer at netop her, er en forandring.

Vi har placeret en punktfortælling i Inderø Skov hvor der er blevet foretaget en ringning, dvs. at der er blevet savet to ringe ind i barken hele vejen rundt på træet, så transporten af næringsstoffer stoppes. Dette medfører en forholdsvis hurtig død for træet. Ringningen er foretaget på fire bøgetræer, der står rundt om et ældre bøge træ med høj biologisk værdi. Ved at skade de fire bøge træer, fjerner vi konkurrencen om lys med det ældre træ, og dermed forlænger vi det ældre træs levetid.

Ved at ringe de fire bøgetræer, vil vi over tid skabe levesteder i form af dødt træ, samt sikre levesteder knyttet til det ældre træ med højbiologisk værdi og derved øge den samlede mængde af mikrohabitater på arealet.

Punktfortælling i Inderø Skov, der indikerer at netop her, er en forandring

  

på første billede ses et af de ringede bøgetræer ved punktfortællingen i Inderø Skov. På næste billede ses et af de træer der er blevet brændt. Bemærk hvordan afbrændingen har givet grundlag til flere svampearter at få fat.

 

Går man tur i Inderø skov kan man møde træer, hvor andre veteraniserings-metoder er blevet brugt. Bl.a. afbrænding ved roden samt træer, der er væltede med traktor – begge metoder skaber struktur og liv gennem skader. Kom og se de veteraniserede træer, og følg deres udvikling over tid.

Find punktfortællingen: Fra Inderø Skov p-plads, følg den gule rute (GPS: 56.383749, 9.338946)

Inderø Skov. Den røde prik viser lokaliteten af punktfortællingen.

 

Du kan finde vandretursfolderen for Hald området her.