Kender du dit brugerråd?

17-08-2023

Er du mon klar over, at der på hver af Naturstyrelsens enheder er nedsat ét brugerråd? Måske ikke, men så kan du læse lidt mere om det her.

Brugerrådet i Sønderskoven

Et Brugerråd skal styrke det lokale engagement i enhedens forvaltning af de naturområder, som Naturstyrelsen forvalter. Brugerrådet kan komme med input til forvaltningen og brugen af arealerne.

Brugerrådet skal inden for nationale rammer bidrage til at skabe lokale løsninger på lokale problemstillinger.

Brugerrådet er ikke nogen ny opfindelse; men retningslinjerne for brugerrådene og sammensætningen er fornylig blevet opdateret.

Medlemmerne af brugerrådet kan overordnet inddeles i 3 grupper med særlig fokus på

  • Aktive brugere
  • Brugere der primært har fokus på naturoplevelser og naturbeskyttelse
  • Turisme

Brugerrådet er en rådgivende forsamling for Naturstyrelsen og har ingen beslutningsmyndighed.

Alle brugere af Naturstyrelsens arealer har mulighed for at få indflydelse via brugerrådet. Det kan f.eks. være ved at kontakte en af brugerrådets medlemmer. Se oversigt over Naturstyrelsen Sønderjyllands brugerråds medlemmer her.

Særlige emner kan også tages op til drøftelse i brugerrådet, på baggrund af henvendelse til enheden.

Brugerrådet mødes typisk 2 gange årligt og det tilstræbes, at møderne afvikles forskellige steder på enheden og gerne med konkrete emner, som kan besigtiges.

 

Du kan læse mere om brugerrådene på Naturstyrelsens hjemmeside: 

Naturstyrelsen Sønderjyllands Brugerråd