Nu gør vi skovene vildere – også i Sønderjylland

30-08-2023

Miljøminister Magnus Heunicke har igangsat oplysningskampagnen om det store historiske arbejde med at gøre naturen i vores skove vildere. Ministeren og Naturstyrelsen præsenterer nu en kampagne, som fortæller om de forandringer, befolkningen snart kommer til at møde på skovturene.

Informations træ i Rinkenæs Skov

Dyr, planter og svampe mangler levesteder.  Danmark er blevet fattigere på planter, dyr og vilde naturoplevelser. Vores landskaber bærer præg af, at landet i mange år har været opdyrket. Nu skal der være mere plads til gamle træer og vand i statens skove, så biodiversiteten får bedre vilkår. Derfor er Naturstyrelsen i gang med at udlægge op mod 75.000 hektar urørt skov på statens arealer.

Hvis du er nysgerrig på, hvad der er gang i, skal du kigge efter træer med en rød markering og en QR-kode.

 

Det er led i kampagnen ”Plads til alle arter – også dig”. Her kan du scanne koden og få mere information. Du vil også kunne møde skilte, som informerer om, hvad vi konkret har i gang i de enkelte skove.

I første omgang kan du møde disse markeringer i Pamhule skov ved Haderslev, Søgård skov ved Aabenraa og Rinkenæs skov ved Gråsten.

Hovedoverskrifterne i indsatsen for at skabe flere levesteder er:

  •          Vi gør skoven mere rodet.
  •          Vi skaber plads til hjemmehørende arter.
  •          Vi genåbner skoven for kvæg og heste.
  •          Vi gør skoven vådere.
  •          Vi lader døde træer ligge.
  •          Vi skaber nye levesteder. Vi stopper træproduktionen.
  •          Vi lader naturen gro sammen.

Se forandringerne på www.vilderenatur.dk 

 

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen Sønderjylland, skovrider Inge Gillesberg, Obfuscated Email, 40339995