Rydning af træer på Vestvolden september og oktober 2023

15-08-2023

Voldgaden vil bliver lukket for færdsel i tidsrummet kl. 07.00-17.00 på hverdage, de dage der arbejdes på volden og voldgaden. Omkørsel via Avedøre Tværvej, Byvej og Stavnsbjergvej. Se kort herunder

Naturstyrelsen fælder af en del af træerne på Vestvolden ud for Avedøre Sletten, i perioden september og oktober 2023. Rydningen skal gøre fortidsmindet mere synligt, så voldanlægget kan forstås og opleves som et fortidsminde, og dels for at sikre volden mod erosion.

Rydningen skal foregå inden for det areal, som allerede plejes med fåregræsning, så opvækst af buske og træer holdes nede. Der etableres samtidig et græstæppe, som forhindrer at regnvandet får frit løb til at erodere overfladen af volden. 

De mange træer betyder at man ikke se volden særlig tydelig og den bare jord er sårbar for erosion 

Der skal stå enkelte træer tilbage på voldanlægget, og det vil være de største og ældste træer, der bliver bevaret – som udgangspunkt hjemmehørende arter og de mest lavstammede, krogede træer. Det er altså de træer med højest biologiske værdi, der vil stå tilbage. Særligt eg, spidsløn, fuglekirsebær og sunde asketræer bliver bevaret.

Både i forhold til fugle og flagermusenes yngletid, og for at undgå skader på fortidsmindet, vil rydningen foregå i september/oktober 2023.

Vestvolden er en del af Københavns Befæstning, som blev bygget i perioden 1885 – 1894. Hele befæstningen er i dag et fredet fortidsminde, som ud over den mange krigsmonumenter rummer masser af god natur og mulighed for rekreation.

Voldgaden vil bliver lukket for færdsel i tidsrummet kl. 07.00-17.00 på hverdage, de dage der arbejdes på volden og voldgaden. Omkørsel via Avedøre Tværvej, Byvej og Stavnsbjergvej

De fældede træer vil blive opmagasineret på Avedøresletten, inden det hugges til flis, der vil blive brugt i kraftvarmeværker i Nordsjælland. Præcist tidspunkt for flisning er ikke fastsat i nu.

Spørgsmål til projektet kan stilles til Obfuscated Email

På Vestvolden i Rødovre kan man se, hvordan trævæksten er blevet delvist ryddet, så voldanlægget træder frem og erosion undgåes 

Kort over området, hvor der fældes træer, samt omkørsel i dagtimerne.