Naturgenopretning omkring Klevadsmose

01-08-2023

I skovene omkring Klevadsmose er Naturstyrelsen her i sensommeren gået i gang med et større projekt med at fælde og tynde ud blandt skovens træer. Formålet med projektet er at øge og forbedre biodiversiteten i området.

-Målet er, at vi skal have øget den lysåbne natur ved Klevadsmose til dobbelt størrelse og samtidig udvidet det hegnede område, som efterfølgende vil blive plejet ved at køer får adgang til at afgræsse arealet. Derfor skal vi have fældet en stor del af nåletræerne lige syd for den nuværende Klevadsmose, så engen og det mere tørre overdrev kommer til at række ind i den nuværende skov og helt ned til Skovgårdsvej i Nyvang.

Når vi fælder og fjerner de fleste af de mørke og skyggende nåletræer, skabes der lys og luft helt ned til skovbunden. Det vil betyde, at hjemmehørende arter af træer, buske og specielt urter får mulighed for at indvandre og brede sig til glæde for eksempelvis insekter, svampe, og padder. Ud over at vi fælder træer, udvider vi også folden, så skrænten mod nord kommer med, fortæller forstfuldmægtig Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen.

Makinerne har travlt i disse dage.

-Senere på året vil vi fjerne nogle af træerne på skrænten, så der kan genskabes et mere lysåbent kalkoverdrev under spredtstående egetræer. Det kan med tiden blive en fin botanisk overdrevslokalitet, som vil give gode livsbetingelser for en lang række af de sjældne insekter, sommerfugle og krybdyr, der er observeret i området, forklarer Charlotte Mølgaard.

Det synlige indtryk, efter fældningerne er overstået, er, at grænsen mellem den helt åbne del af Klevadsmose og skovdelen mod nord er blevet blødt op, så den ikke længere fremstår som en skarp grænse.

Når selve arbejdet med at fælde nåletræerne er overstået, skal stammerne køres ud til vejene for at blive kørt på savværk. Senere bliver alle grenene og toppene fra nåletræerne ligeledes kørt ud til vejene, hvor de bliver hakket til flis for derefter at blive udnyttet til energi.