Vi laver naturgenopretning i Kompedal Plantage og fælder derfor udvalgte træer

21-08-2023

I den kommende tid fælder vi træer i Kompedal Plantage. Det sker, fordi Kompedal Plantage er udpeget til urørt skov i forbindelse med udpegningen til Naturnationalpark i år 2022. Fældningerne sker for at skabe en lysere og mere varieret skov i netop overgangsfasen til urørt skov.   

Større tiltag som fældninger af mere omfattende skovområder eller rydning af hegnslinjer kan først ske, når den videre proces for etablering af naturnationalparken er fastlagt.

Vi fælder primært rødgran samt de træer, der ikke oprindeligt voksede i Danmark. Det sker for at give plads til flere arter af hjemmehørende træer og buske, som har flere tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter.

Aktuelt arbejde i skoven

I området fældes hovedsageligt rødgran, der står i meget tætte og ensartede bevoksninger. I rødgranbevoksningerne er der indblanding af douglas og nordmannsgran. Træerne fældes for at lave lysninger, sikre variation og en mere lysåben skovbund til gavn for flere truede arter som guldblomme og arter af vednedbrydende svampe.

Nogle træer fældes og efterlades i skoven. Det sker for at få mere dødt ved. Døde træer og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning giver plads til en større artsrigdom i skovbunden.

Træer bliver gjort gamle før tid

I skovene arbejder vi også med at gøre yngre træer naturmæssigt gamle. Med forskellige indgreb beskadiger vi bark og stammer, så træet hurtigere bliver et godt levested for svampe og insekter og på den måde bidrager til endnu mere liv i skoven. Processen med at gøre træer naturmæssigt gamle kaldes for veteranisering.

Hold afstand for din egen sikkerheds skyld

Naturstyrelsen viser med skilte, hvor i skoven, der fældes træer. I visse tilfælde kan der også være en midlertidig afspærring af hensyn til sikkerheden for alle, der besøger skovene.

Som bruger af skoven bør du altid holde god afstand til maskiner og skovarbejdere og respektere anvisninger og afspærringer – for din egen sikkerheds skyld. 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i skoven, er du velkommen til at kontakte den lokale enhed af Naturstyrelsen på Obfuscated Email

Du kan læse mere om urørt skov her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/

Og finde information om naturnationalparker her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/