Gravelbikes – nye muligheder, men også nye udfordringer

14-02-2023

Der er en voksende interesse for at motionere på skovstier på gravelbikes i højt tempo i skoven. Er du en af dem, som synes, det er herligt at få pulsen op på skovstierne, så vil Naturstyrelsen gerne erindre dig om, at naturen er et rekreativt areal med stor betydning for mange forskellige brugere, på samme tid.

Den stille skovtur er ligeså værdifuld for nogle, som en pulserende oplevelse på cykel er for andre.
Det påvirker turen for gående, legende børn, løbere, ryttere m.fl., når en eller flere cyklister passerer i fuld fart. Der opstår måske ligefrem farlige situationer eller konfliktfyldte diskussioner.

Ved indgange til Dyrehaven vil skovgæsterne møde denne plakat, som skal være en reminder til cyklister om at tage hensyn ved at sænke farten, når de møder andre skovgæster.

Sænk farten – vis hensyn

Naturstyrelsen sætter nu gang i en kampagne med en appel til de cyklister, der kører for stærkt efter forholdene. Opfordringen lyder: "Sænk farten – vis hensyn". For at erindre cyklisterne om at tage hensyn, bliver der opstillet info herom ved indgangen til Dyrehaven og Jægersborg Hegn. Senere vil erindringen om at sænke farten være at finde i flere af Naturstyrelsens andre skove i Hovedstadsområdet.

Flere og flere føler sig generet

Skovrider Kim Søderlund fortæller: "Naturstyrelsen får flere og flere henvendelser fra brugere af naturen, som har oplevet farlige situationer eller har oplevet, at de er blevet råbt an, på deres stilfærdig skovtur. Det er derfor vigtigt, at du som f.eks. cyklist ikke kun opfatter skovstierne som din ret og mulighed for at udfolde dig. Måske synes du, at du har varslet din ankomst ved at bruge ringklokken, eller du har råbt "bagfra", og at du derefter er i din gode ret til at fortsætte forbi i højt tempo. Men det er dit ansvar at sænke farten og hele tiden være opmærksom på, at der pludselig kan løbe et barn på tværs af skovstien, eller at en fodgænger, som ikke har set eller hørt dig, træder ud foran dig og bliver ramt eller bare bliver vældig forskrækket.

Selvfølgelig skal en gruppe gående også tænke på ikke at fylde hele skovstien, så andre kan passere, om det er i løb, på hest, på cykel eller bare i rask gang.

Således har både cyklister og gående et ansvar for, at der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer.  Så tag hensyn til hinanden og giv plads, om det er i løb, på hest, på cykel eller bare i rask gang.

Plads til at slappe af

Naturstyrelsen vil gerne sikre skovgæsterne mulighed for at være i naturen for at slappe af. Det er dejligt at tage på skovtur med børnene, med vennerne og med sig selv. Her er der ro, og tankerne og sanserne kan få lov til frit at udfolde sig. Det er helt sikkert derfor, at vi holder så meget af at tage på udflugt i naturen.

Naturstyrelsen forsøger løbende at sikre muligheder, så alle brugergrupper kan udfolde sig. Der er blandt andet lavet ridespor, og mountainbikespor, som har reduceret konflikterne mellem brugerne og i nogle tilfælde endda helt elimineret problemer. "I statens skove må alle færdes til fods uden for veje og stier, og det kan være et herligt alternativ for børn at få lov at gå på eventyr i den "vilde" natur, væk fra stierne, så det kan man jo også prøve", siger Kim Søderlund.

”Det er vores overordnede mål, at give brugerne af naturen de bedste muligheder for at få gode naturoplevelser. Men med den voksende interesse for at benytte skovstierne, som motionsbane giver et uheldigt sammenfald af interesser på samme stier.", oplyser skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen. 

Hvad siger loven?

Færdsloven gælder også i naturen,og af den fremgår det, hvordan man må cykle og gå i naturen. Cyklisters hastighed skal altid afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.

Lovgivningen foreskriver dog også, at man som gående skal gå i venstre af i færdselsretningen og ikke være til unødig ulempe for kørende. Så hold gerne til venstre, når du går på skovstien, og hold til højre, når du cykler. Det giver det bedste overblik i forhold til modkørende og størst afstand mellem gående og cyklister, som passerer hinanden.

Hvor må man cykle, fremgår af adgangsbekendtgørelsen under Naturbeskyttelsesloven. I den står der, at det er tilladt at cykle på veje og stier.  Der er kun tale om stier, hvor det er muligt at cykle på en almindelig cykel. Det er f.eks. ikke tilladt, at cykle på små optrådte trampestier, som kræver en cykel med brede dæk. Det er heller ikke tilladt at køre i skovbunden, på dyreveksler eller på stendiger og fortidsminder.