Kommunevejene i Fussingø måles op og skilles ud som selvstændige matrikler.

01-02-2023

Har du også bemærket, at der den seneste uge, har stået små træpæle med rød top langs vejene ved Fussingø?

Det er landinspektøren, der har været i gang med at opmåle vejene. Opmålingen sker for at man kan udskille vejene fra ejendommen Fussingø.

Landinspektøren er i færd med at opmåle og afsætte pæle i kanten af vejen.

Der er en del offentlige veje i Danmark, som endnu ikke er blevet skilt ud - eller udmatrikuleret, som det hedder. Det er også tilfældet ved Fussingø, hvor de kommunale veje går igennem Naturstyrelsens ejendom.

Randers Kommune, der er vejmyndighed, har iværksat opgaven med at opmåle og udskille vejene fra Fussingø.

Udmatrikuleringen er ikke en del af eller nødvendigt for etablering af naturnationalparken.

 

 Flere pæle er allerede på plads i vejkanten.