Naturstyrelsen Thy udbyder lige nu 7 lysåbne arealer til forpagtning

02-03-2023

7 lysåbne naturområder bortforpagtes til ekstensiv græsning med robuste racer af heste og/eller kvæg

Arkivbillede af græssende kreatur ved Nors Sø

Naturstyrelsen Thy ønsker i samarbejde med landmænd at pleje 7 lysåbne naturarealer, som nu udbydes i forpagtning. De skal drives med det formål at øge naturindholdet. Arealerne skal plejes ekstensivt med afgræsning. Dette sker på baggrund af den aktuelle naturtilstand og ønsker til fremtidig naturtilstand.

Det er oplagt at sætte dyr på et areal, hvor der allerede har indfundet sig en god naturtilstand. Dyrene er med deres færden på arealet med til at skabe en varieret struktur og mange forskellige levesteder for flora og fauna. Blot inden for lille afstand vil der være et hav af forskellige levesteder; i dyrenes tråd vil der være vådere, mens der på tuerne vil være tørrere. Og forholdene ændres igen alt efter på hvilken side af tuen, man befinder sig. F.eks. vil sydsiden altid få mest sol og dermed være den varmeste. På samme måde skaber dyrene varierede forhold med deres spredte gødning og nedbidning af arealet.

Du kan læse mere på:

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2023/februar/naturstyrelsen-thy-udbyder-7-forpagtninger/

Claus Rasmussen

chefkonsulent