Ny badesø etableres på Naturstyrelsens areal Nordre Fælled

23-02-2023

Randers Kommune har søgt og fået en bevilling af A.P. Møllerfonden til etablering af ny badesø tæt ved Randers by.

Nordre Fælled ligger som et dørtrin til Randers og er nabo til rigtig mange af byens borgere. Mange borgere i Randers kender og bruger allerede Nordre Fælled, men frem over vil endnu flere søge mod dette naturområde, idet der nu bliver etableret en badesø på det tidligere militære øvelsesterræn, som nu tilhører Naturstyrelsen.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 37 mill.kr. og sammen med 7 mil. kr. fra Randers Kommune er der nu fundet finansiering til badesøen, der tænkes anlagt på et af de store åbne arealer på Nordre Fælled. Etableringen af søen med tilhørende faciliteter skal støtte udviklingen af området for at bidrage til et nyt folkeligt, rekreativt og populært samlingssted for Randrusianerne og byens gæster.

Badesøen er sidste skud på stammen af nye tiltag på Nordre Fælled. Tidligere er der etableret shelters, tarzanbane, bålhytte, stier, løberute, naturrummet Myretuen og meget mere. Alle disse faciliteter er etableret under et partnerskab mellem Bysekretariatet, der er en boligsocial organisation med formålet at udvikle boligområder i Randers, Strømmen, der tilbyder STU-uddannelse for unge med særlige behov, Randers Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland, der er ejer af området. Partnerskabet har eksisteret i næsten 10 år og har stået for udviklingen af området med en række faciliteter og arrangementer. 

Badesøen med den tilhørende faciliteter sådan som det eventuelt skal placeres på Nordre Fælled.