Nyt fra hestene ved Trøjborg

07-02-2023

Flokken af konikheste, der afgræsser det ca. 220 hektar store statsejede naturareal ved Klitmøller tilses dagligt af hestenes ejer. 

Her i vinteren tilses hestene endvidere af en dyrlæge en gang månedligt, senest d. 16. januar i år. Dyrlægen vurderede her, at hestene er i god form, og at der ikke er fundet tegn på sygdom.

De ældste heste i flokken er over middel i foderstand. For de tre yngste heste vurderede dyrlægen, at foderstanden var acceptabel.

Naturstyrelsens retningslinjer for dyrevelfærd indebærer, at heste, der lever ude i vinterhalvåret skal være i middel foderstand. Det er usikkert, om de tre yngste heste kan forblive i middel foderstand den sidste del af vinteren, og derfor tager dyreholder nu de tre yngste heste hjem fra arealet.

De ældste heste i flokken har det som nævnt godt, og de vil i den kommende tid stadig leve i det store naturområde.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Claus Rasmussen

chefkonsulent
Thy