Nyt samarbejde: Unge hjælper til på Naturlegepladsen Eghjorten

14-02-2023

Naturstyrelsen og Hans Knudsen Instituttet har 1. januar 2023 indgået aftale om et nyt samarbejde, hvor elever fra ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) hjælper til med serviceopgaver på naturlegepladsen Eghjorten i Stenholt Vang. Fremover vil ca 5 – 6 elever tre dage om ugen gøre deres til, at Eghjorten kan byde børn og voksne velkommen i velpassede omgivelser.

Eleverne løser forskellige typer serviceopgaver som fx græsslåning, samle affald, sørge for brænde, rengøring af opholdsrum og toiletter, bygge opgaver og lignende. Derudover hjælper eleverne til ved ture og arrangementer og sørger for at klargøre og vedligeholde udstyr. Naturstyrelsen giver ugentligt råd og vejledning til eleverne, som har en fast kontaktperson tilknyttet, samt stiller værktøj og materialer til rådighed. Eleverne vil bære tøj med Naturstyrelsens logo.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Læs mere om uddannelsen på instituttets hjemmeside https://hki.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse/