Ulovlig motorkørsel på mountainbike-spor i Klosterheden

06-02-2023

Naturstyrelsen Vestjylland oplever ulovlig motorkørsel på mountainbike-sporet i Klosterheden.

I Klosterheden findes Danmarks længste mountainbike-spor (ca. 55 km). Udbygningen og vedligeholdelsen af sporet varetages af lokale klubber og frivillige ildsjæle, der lægger mange timer og megen energi i at opretholde muligheden for, at vi alle kan nyde en skovtur på mountainbike.

I den seneste tid er dele af mountainbike-sporet dog blevet anvendt til motoriseret kørsel med pitbikes - der er en mindre terrængående motorcykel. Motoriseret kørsel uden for offentlig vej på Naturstyrelsens arealer kræver altid tilladelse. Derudover er kørsel med motocross-cykler, pitbikes og ATV’er ulovligt på Naturstyrelsens arealer.

Samarbejde med frivillige
Partnerskabsaftaler med frivillige klubber eller organisationer er bl.a. Naturstyrelsens måde til at understøtte frivilligt arbejde og sikre, at der fortsat er spændende muligheder for friluftsliv for alle. Det er derfor dybt ærgerligt, når dette ødelægges af få individer, som ikke respekterer reglerne.

For Lemvig Cykle Klub, hvis medlemmer udfører frivilligt arbejde med mountainbike-ruter i Klosterheden, medfører den ulovlige kørsel store gener:

Vi bruger mange frivillige timer og kræfter på at bygge MTB-spor med håndkraft. Når MTB-spor gentagne gange bruges til motorkørsel, kan svingene køres i stykker, og vi skal reparere store huller eller spor efter hjulspin. Vi er rigtigt trætte af, at alt vores arbejde i en weekend ødelægges på få timer af nogle bøller - siger Morten Olsen, MTB-udvalget, Lemvig Cykle Klub.

Det er Naturstyrelsen Vestjyllands opfattelse, at den ulovlige motorkørsel, på dele af mountainbike-sporet i Klosterheden, primært udgår fra et område omkring Gudumlund, og derfor vil vi især fokusere og intensivere opsyn og være mere til stede i dette område.

Konflikter med ulovlig kørsel
Naturstyrelsen oplever, at mange borgere bruger de statsejede skov- og naturarealer til en bred vifte af friluftsaktiviteter. Dette foregår normalt problemfrit, men desværre overholder ikke alle borgere reglerne, hvilket medfører konflikter mellem de forskellige brugergrupper.

Ulovlig kørsel på Naturstyrelsens arealer er ikke kun i strid med loven og kan være medvirkende til at ødelægge resultatat af frivilligt arbejde, men påvirker også den almindelige skovgæst. Cyklende, gående, hundeluftere og børnefamilier m.v. forventer ikke hurtigtkørende motorkøretøjer i skovene. Farten og larmen påvirker desuden oplevelsen af naturens ro, og har samtidig negativ påvirkning på dyrelivet i naturen.

Det er uacceptabel, at der er nogen, der ikke respekterer regler for færdsel i vores fælles natur. Det er især trælst, når frivilliges arbejdsindsats endda ødelægges. Naturstyrelsen Vestjylland vil derfor i de kommende måneder intensivere opsyn i de skove, hvor vi oplever en stigende ulovlig motoriseret kørsel til gene for naturen eller andre brugere af skovene - udtaler skovrider Poul Ravnsbæk.

Ulovlig motorkørsel på Naturstyrelsens arealer bliver politianmeldt.