Eternitaffald dumpet i Hareskovene

31-01-2023

Der er flot i skoven her om vinteren, og skovløber Jens Trier fra Naturstyrelsen er glad for arbejdet i det fri, som både er spændende og med mange forskellige daglige opgaver. Men nogle gange så er det med Jens Triers egne ord ”noget frygteligt svineri man skal rydde op i!”.

Tre steder i Hareskovene er der læsset eternitplader af. Her er det ved søen Store Sejben.

Mandag den 30. januar blev Naturstyrelsen nemlig kontaktet af flere skovgæster, der havde fundet byggeaffald i Hareskovene. 

”Sådanne henvendelser er vi taknemmelige over. Mens skovens almindelige gæster er rigtig gode og omhyggelige med at tage alt deres affald fra skovturen med hjem, så oplever vi desværre stadig, at der bliver dumpet en del byggeaffald i skoven”, udtaler Jens Trier.

Da skovløberen kom derud, kunne han til sin store ærgrelse konstatere, at der ikke bare var smidt et enkelt læs, men at der flere steder i Hareskovene var blevet dumpet læs med eternit-tagplader. Alt i alt var der dumpet eternitplader 3 forskellige steder. Det ene sted var i Jonstrup Vang tæt op ad søen Store Sejlben, Det andet sted var på den store Parkeringsplads på Skovlystvej tæt på kroen Skovlyst og det tredje sted var inde på skovvejen, Gammel Jagtvej i Lille Hareskov” Forklarer Jens Trier.

Alle tre steder er der tale om større læs, der tyder på, at en mindre lastvogn har kørt derud ad tre omgange og tømt ladet for tagplader hvert sted. Selv om det enkelte læs ikke er så stort, kommer den samlede vægt op i nærheden af 10 tons, så alt i alt er det altså en anseelig mængde farligt affald, der er dumpet i skoven.

Naturstyrelsen skal prioritere hårdt, fordi pengene skal bruges på Naturstyrelsens kerneopgaver. Derfor betyder den slags oprydning, at pengene tages fra naturpleje, renovering af bålpladser og stier og hvad Naturstyrelsen i øvrigt bruger penge på for at gøre det attraktivt at benytte skovene.

Forstfuldmægtig Kristian Kvist fra Naturstyrelsen synes, det er ærgerlige penge Naturstyrelsen nu skal bruge på at betale en lastbil med kran til at hente affaldet og derefter på at få kørt det hele til miljøhåndtering, da det kan rumme asbest og derfor er miljøfarligt affald. ”Desuden er det ikke lige at hente og aflevere den slags farligt affald, idet det først skal grabbes forsigtigt op i en container på en lastbil. Derefter skal der laves aftaler med kommunen om aflevering af affaldet. Alt i alt en proces der løber op i mange tusinde kroner!” udtaler Kristian Kvist.

Nu politianmelder Naturstyrelsen sagen, og hvis lovovertræderne findes, vil Naturstyrelsen i den forbindelse kræve erstatning for omkostningerne ved at fjerne affaldet. De kan ligeledes forvente at modtage en bøde for overtrædelse af både Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.

Kristian Kvist opfordrer derfor alle, der har set noget, om at henvende sig ved at kontakte politiet eller sende en mail til Naturstyrelsen på Obfuscated Email