Vi nedlægger hegn og fælder træer i Faddersbøl Hundeskov

30-01-2023

Som del af skovens drift og pleje vil der fra d. 6. feb. 2023 blive fældet træer i Faddersbøl Hundeskov, og i den forbindelse vil hegnet blive nedlagt.

Omkring d. 6. feb. 2023 vil arbejdet med at nedlægge hegnet i Faddersbøl Hundeskov begynde. Det forventes, at arbejdet vil forløbe indtil påske 2023 (cirka 1. apr.). Dette sker som følge af, at der skal fældes træer og lysnes i bevoksningerne i skoven.

Der vil i perioden fortsat være fri adgang til hundeskoven, men alle brugere af skoven bedes være opmærksomme på det igangværende arbejde. Der vil komme til at køre store maskiner rundt i skoven, og som bruger er man velkommen til at kigge på, men alle brugere samt deres hunde bedes holde minimum 100 meter sikkerhedsafstand til alle maskiner.

Skoven er på nuværende tidspunkt meget tæt og trænger derfor til at blive lysnet op. Dette sker ved at udvalgte træer bliver fældet og kørt ud af skoven. Hegnet der omgiver hundeskoven er i dårlig stand og trænger til forbedring. Det giver derfor mening at slå disse to arbejdsopgaver sammen, for at mindske antallet af gange, hvor det bliver nødvendigt at foretage arbejde i området. Derudover vil der blive udrettet enhver skade, der opstår undervejs, på veje og stier.

Resultatet af arbejdet vil altså blive en mere åben skov, med længere sigtbarhed og lyse pletter. Derudover vil der blive opsat et nyt og forbedret hegn om hundeskoven.

Tak for tålmodigheden og god fornøjelse i den nye og forbedrede Faddersbøl Hundeskov.

Ved spørgsmål eller hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte:

Per Kynde

Skovfoged

Tlf: 22 22 16 10

 

Kontakter

Per Kynde

skovfoged