Hærværk mod skilte fortsætter på Assinghoved

26-01-2023

Naturstyrelsen Søhøjlandet oplever desværre systematisk hærværk på skiltning om cykelforbud

Skiltet som gentagende gange bliver udsat for hærværk. Skiltet til højre er en udskiftning som hærværkspersonerne har foretaget, så skovens gæster får misinformation

Uegnet terræn til cykling

Ved Assinghoved er der et stykke af en trampesti som egner sig meget dårligt til cykling. Der er dårlige oversigtsforhold, så gående og cyklende kan støde sammen. Derudover er underlaget af en type som tager skade af cykler. Derfor har vi med afsæt i Naturbeskyttelseslovens adgangsbekendtgørelse vurderet, at det er for både brugernes og naturens bedste at forbyde cykling på stien. Vi har derfor skiltet med forbuddet og anvist en anden vej. 

Det er der i imidlertid nogen der er meget uenige med os i, og måden de viser deres utilfredshed på, er ved at fjerne skiltene på forskellige måder.

Senest har nogen erstattet vores skilt med et skilt som fejlagtigt viser, at stien omkring Assinghoved er en kombineret cykel- og gangsti. Dette er ikke tilfældet. Stien rundt om Assinghoved vil vedblive med at være lukket for cykling, på samme måde som andre stier i Søhøjlandets skove kan være lukket for cykling.

Der er masser af gode mountainbikespor i Søhøjlandet. Find dem her: Mountainbike

Hærværk gang på gang

Skiltene er flere gange blevet fjernet, bærepælen gravet op, en forstærket pæl savet over. I august 2022 satte vi en jernarmeret pæl op, men i januar 2023 er skiltet igen fjernet. Vi satte straks et nyt skilt op, men det blev fjernet ligeså hurtigt igen, og erstattet med et skilt som hærværksudøverne har taget et andet sted på Naturstyrelsens arealer. 

Denne form for selvtægt er ulovlig, og bliver anmeldt til politiet som hærværk. Når man viser sin utilfredshed på denne måde, fremfor at indgå i en dialog, bliver det en skrue uden ende, hvor vi skal bruge ressourcer på at udbedre skaderne. Ressourcer som vi kunne have brugt på at lave natur og friluftsliv.

Derudover er denne slags adfærd ødelæggende for det gode samarbejde vi har med forskellige brugergrupper - herunder ikke mindst mountainbikeudøverne. Et samarbejde som netop er baseret på dialog og gensidig respekt.

Så respektér skiltningen, lad skiltene stå og følg deres anvisninger.