Havørne boltrer sig i Margrethe Kog

30-01-2023
Foto: Per Alnor Kjær. Magrethe Kog Syd 2023

Havørne er blevet allestedsnærværende langs Vadehavskysten i vinterhalvåret. Ikke mindst på Naturstyrelsens arealer i Margrethe Kog syd i det sydvestligste hjørne af Danmark. Der er sket en markant stigning i antallet af ørne i de seneste to årtier.

På en kold januar tur ud i Margrethe Kog syd for at se på en måneds opsparede vandmasser fik opmærksomheden et andet fokus. Det var havørnene som stjal billedet, fordi den store fugl er så markant tilstede i området. 13 eksemplarer på en hurtig rundtur i kogen.

Mange af havørnene er ungfugle, som ikke er kønsmodne endnu.

På billedet ovenfor ses seks ungfugle sammen på en lille fangfold.

Ørnene er her ikke for sjov skyld. I hele kogen fouragerer lige nu 10-20.000 pibeænder og til tider store mængder bramgæs og andre gæs. Det er føde for havørnen, men heldigvis tager de kun en meget lille del af fuglene i området. Så det er bare om at nyde sceneriet. Da der er adgangsforbud i selve Margrethe Kog syd, nydes havørnene bedst fra Højer Dige ved klæggraven, fra grænsevejen mellem Danmark og Tyskland, og ved Vidåslusen fra den nye udkigsplatform oven på slusetårnet ved Det fremskudte Dige.

 

Foto: Per Alnor Kjær. Margrethe Kog Syd 2023

Pibeænder i stort tal. De ynder vekselvirkningen mellem vanddækkede arealer og græs.

Når havørnene er færdige med dagens fouragering i kogen og andre steder omkring Vadehavet, samles mange af dem i mindre eller større flokke til fælles overnatning i mindre skove på egnen. Det er endnu en ny udvikling for havørnen.

I de senere år er der også kommet ynglepar af havørn i nærområdet til Margrethe Kog. Allerede i januar måned kan man se de gamle, yngledygtige fugle sammen i par. Deres ynglesæson starter i midten af februar.

Foto: Per Alnor Kjær. Margrethe Kog Syd 2023

To voksne ørne spejder efter bytte.

Foto: Per Alnor Kjær. Margrethe Kog Syd 2023

Og nu er de på vej væk.

Martin Brink

Landskabsforvalter