Naturstyrelsen fælder træer og gør plads til naturen i Danstrup Hegn

31-01-2023

Naturstyrelsen gør plads til mere biodiversitet og hjemmehørende arter i Danstrup Hegn. Derfor fældes i den kommende tid et område på 5 hektar med nåletræer af arten kæmpe-ædelgran (Grandis). Alle nåletræerne i området bliver fældet, så skovbunden blotlægges, hvilket kan se voldsomt ud.

 

Fældningen foretages af hensyn til at skabe et nyt varieret naturområde, hvor der bliver plads til både lysninger og skovgrupper med hjemmehørende træer,  som fx birk, tjørn og eg, der har flere tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter. Tilgroning af den blotlagte skovbund vil ske ved at naturen indfinder sig af sig selv med tiden (naturlig succession), hvor fx frø fra tilstødende skovområder føres med vinden eller fugle og dermed sikrer, at der langsomt gror ny naturlig skov op. Naturen hjælpes dog også lidt på vej ved at indplante grupper af hjemmehørende træ- og bærbuske, som kan være med til at skoven hurtigere indfinder sig og samtidig give føde til fugle og insekter.

Hjemmehørende træer f.eks birk på arealet bliver ikke skovet, ligesom der efterlades ”højstubbe” af nogle af kæmpe ædel-granerne spredt over arealet.

Højstubbe er træer, der fældes i 3-4 meters højde, så der bliver en kort stamme stående, som insekter og spætter kan få glæde af.

Døde træer bliver også stående med samme formål.

Kæmpe ædel-gran kommer oprindeligt fra Nordamerika og blev indført i Danmark i midten af 1800 tallet og plantet i mange skove for at skabe træ til industrien. Da kæmpe-ædelgran ikke er hjemmehørende i Danmark, er der ikke mange plante-og dyrearter, som er tilknyttet træarten. Derfor vil det give mere biodiversitet at fjerne træerne og lade den hjemmehørende natur gro op i stedet for.

 

Indsatsen med at fælde ikke-hjemmehørende nåletræer er led i udlægning af urørt skov. Læs mere om urørt skov på https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov-paa-statens-arealer/