Hestene i Husby får kamera på

07-07-2023

Fire af hestene i Husby Klitplantage bliver udstyret med kamera som en del af forskningsprojektet

I løbet af den nærmeste fremtid kommer der yderligere GPS’er (med kamera) på 4 af hestene, der helårsgræsser i Husby Klitplantage, for at få et bedre indblik i hestenes adfærd og bevægelsesmønstre i naturen.

Der er tale om større GPS-enheder, der ud over at opfange dyrenes position kan optage video af hestene og deres omgivelser. Hver 8. dag er halsbåndene programmeret til, én gang i timen at optage ét minuts videosekvens. Optagelserne kan i tillæg til gps-data give en langt større indsigt i dyrenes adfærd og hvordan de interagerer med hinanden, deres fødesøgen, deres oplevelser og hvor meget tid de opholder sig i hhv. skov og lysåben natur, end hvis en forsker skulle observere dyrene hen over året ved at være fysisk til stede.

 

Ved at følge dyrenes daglige bevægelsesmønstre, får man også viden om, hvordan GPS-teknologien kan bruges til at understøtte tilsynet med dyrene og dermed bidrage til at sikre god dyrevelfærd.

 

Projektet bliver udført i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og 15. Juni Fonden og løber frem til 2026, hvor der moniteres på de græssende dyr, friluftslivet og påvirkningen af arealet, samt dyr og planter.

Aarhus Universitet kommer til at anvende optagelserne som en del af datamængden i forskningsprojektet om helårsgræsning i Husby Klitplantage, videosekvenser hvor der optræder identificerbare mennesker og/eller køretøjer vil blive slette ved første gennemsyn.

 

Læs også nyheden fra d. 30/8-2022:

Små heste skal skabe stor natur i Thy og Vestjylland

 

Yderligere oplysninger: Naturstyrelsen Vestjylland, Obfuscated Email eller 72543664