Nyt toilet ved Schoubyes sø

05-07-2023

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune er nu klar med et helt nyt toilet ved Schoubyes sø i Hårup Sande øst for Silkeborg.

Midt i fyrreskoven i Hårup Sande åbnes et nyt tanktoilet nu for offentligheden ved Schoubyes sø, også kendt som Den kunstige sø.  

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune er gået sammen om at give gæsterne ved søen de nye toiletfaciliteter, for at forbedre friluftsoplevelsen i et område hvor mange færdes, og af hensyn til naturen.

Tidligere har Naturstyrelsen opsat en midlertidig toiletvogn ved søen, og er nu blevet enige med kommunen om, at opføre det permanente, og handicapvenlige toilet, som Naturstyrelsen har betalt og Silkeborg Kommune drifter.

Populært udflugtsmål

Den kunstige sø, Schoubyes Sø, blev gravet frem, da der i 1958-60 manglede fyldjord til vejprojekter i Silkeborg. Det resulterede i en smuk og renvandet sø med en meget høj naturværdi og god vandkvalitet, som i dag er en populær badesø.

Søen og den omgivende natur er et såkaldt Natura 2000 område, som er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, planter og naturtyper. Det betyder også, at der er en forpligtigelse til at passe særligt på dels vandkvalitet dels søens bredder og omgivelser.

For at tiltaget med det nye toilet skal blive en succes, opfordrer vi derfor alle, som besøger området til at benytte toilettet - og til samtidig at passe godt på det.