De tre fiskeørneunger i Vandmosen i Gribskov skal ringmærkes

03-07-2023

Fiskeørneungerne i reden skal ringmærkes. Det har Ringmærkningsadministrationen hos Statens Naturhistoriske Museum besluttet. Ringmærkningen foretages for at ungernes gøren og laden vil kunne følges i fremtiden.

Det er helt ufarligt for de tre store unger at blive ringmærket. Til gengæld er det en stor udfordring for ringmærkeren Kim Skelmose, at kravle op til ungerne, hvor de både skal måles og vejes før selve ringmærkningen.

Af hensyn til Kim Skelmose, slukker vi kortvarigt for livestreamingen under arbejdet med at ringmærke, som kommer til at foregå i løbet af denne uge. Kim vil i stedet lave en kort video, der viser hvordan ringmærkningen har fundet sted. Videoen vil efterfølgende blive delt på hjemmesiden og Facebook.

Følg fiskeørne-reden på https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/fiskeoern/

Fiskeørnerede med unger