Hestene i Klosterheden

02-06-2023

Den lille flok exmoor-heste, der plejer Risbæk Hede, ser ud til at stortrives

Hesteflokken med de to føl - både føllet fra april og det lille føl født midt i maj, der ses diende hos hoppen i baggrunden. Foto: Naturstyrelsen

Naturstyrelsens mangeårige pleje af heden ved Risbæk med kreaturer, blev sidste år suppleret med heste. Hestene har gået på heden vinteren igennem, og har haft det fint – og har her i foråret fået hjælp af ni ungkreaturer.

Der er i foråret født to føl, der også meldes i fin form.

Da hestene ankom i november, var et mindre føl en del af flokken. Føllet var i fin trivsel vinteren igennem, men døde pludseligt og uventet sidst i februar. Føllet blev efterfølgende undersøgt af to privatpraktiserende dyrlæger, der ikke kunne fastslå en dødsårsag. For at opbygge erfaring med hold af heste, blev føllet sendt til Landbohøjskolen i København (Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet). Vi har netop modtaget et svar på undersøgelserne, og her var konklusionen at føllet døde af blodforgiftning (sepsis/septikæmi).

Naturstyrelsens dyrlæge, Anne Hels, forklarer: En blodforgiftning kan starte med en rift, et sår, en ikke afhelet navle, en sten i hoven, der gennembryder kroppens barriere af hud, horn eller lign. Nogen gange kan indgangsporten til blodforgiftningen findes, men det er langt fra i alle tilfælde – som det tyder på her. Sygdomsforløbet kan gå meget hurtigt – hvilket det nok også har været her, da føllet ved tilsynet dagen inden det døde virkede helt normalt. Føllet var ca. 3½ måned gammelt, da det døde – og det er et særligt følsomt tidspunkt da effekten af antistofferne fra råmælken er ved ”løbe ud”.

Jeg er glad for vi nu har fundet dødsårsagen og nu er på det rene med, at vi ikke kan gøre mere fremadrettet end vi hidtil har gjort med tilsyn og indsats for at hestene trives under de naturlige forhold. Vi vil fortsat se til hestene dagligt, og får jævnligt besøg af dyrlægen, udtaler skovrider Poul Ravnsbæk.

Publikum er velkomne til at besøge heden og dyrene, men du kan vise hensyn til både hopper, føl og kreaturer ved at blive på vejen, der går gennem indhegningen, og undlade at opsøge dyrene.

Her kan du læse mere om hestene på Risbæk Hede

Her er fire gode råd, når du færdes i indhegninger med græssende dyr:

  • Hold afstand til dyrene
  • Undgå at komme mellem voksne dyr og føl/kalve

  • Hold hunden i kort snor – eller undlad at tage den med indhegningen

  • Bevæg dig stille og roligt i indhegninger, undgå fagter og lyde mv. — særligt, når du passerer dyrene

Her kan du læse mere om færdsel i indhegninger med græssende dyr

Yderligere oplysninger: vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, 20 31 11 80