Klagenævn afviser klage over naturnationalparker

15-06-2023

Klagerne over afgørelserne om de kommende naturnationalparker i Gribskov og Fussingø får ikke medhold af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Naturstyrelsen fik sidste år tilladelse af Miljøstyrelsen til at etablere de første to naturnationalparker i Gribskov og ved Fussingø.

 

Efterfølgende blev der klaget over tilladelserne og miljøscreeningen af naturnationalparkerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu stadfæstet Miljøstyrelsens afgørelser.

 

Læs Miljøstyrelsens nyhed om afgørelserne fra klagenævnet her.

Læs afgørelserne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside her.