Mød kulsvierne i Gribskov

04-07-2023

Lørdag d. 8.juli, kan du møde Maarum Kulsvierlaug, som er i sving på milepladsen ved Duemose i Gribskov.

Mile i lys lue

Så skal årets miler tændes og åbnes. Alt sammen i røg og damp, som i gamle dage.

 Kl. 15 giver Oldermanden ordre til kulsvierne om at åbne en mile, så alle kan se kvaliteten på årets trækul. Samtidig viser de hvordan de sætter en ny mile op. Efter en skovtur med skovens folk, som kan mange historier og myter om skoven og kulsvierne, mødes alle omkring grillen, hvor den medbragte mad grilles over de nylavede trækul.

Milepladsen ligger tæt på Duemose trinbræt ved Ny Mårumvej nr. 277, 3200 Helsinge. Herfra kan du lugte dig frem til milepladsen. Milerne har nemlig været i gang siden fredag morgen, så røgen ligger sandsynligvis tæt omkring stammerne i skoven. Kulsvierne har været på vagt på pladsen siden tændingen. Nogle er sikkert trætte af nattens vågen og andre i hopla til at vise deres helt specielle håndværk frem. Lad det pæne tøj blive hjemme i skabet, men husk lidt mad til grillen.

Et ældgammelt håndværk
Nordsjælland og ikke mindst Gribskov er kendt som kulsvierland. Allerede i bronzealderen havde man brug for at lave bronze ud af kobber og tin. Det krævede op til 1000 C. Den temperatur kan man ikke få ved at brænde træ af, så derfor opfandt man trækullet, hvor vand og gas er drevet ud af træet og kun det rene kulstof er tilbage. Siden har kulsvierhåndværket været en del af Nordsjællands historie. Siden blev kullet brugt til opvarmning af kongeslottet og hjem i København og til at slå mønt og lave krudt og kugler. Brede Kobberværk var storforbruger.


I 1982 blev Maarum Kulsvierlaug stiftet og det var i sidste øjeblik. Der var stadig nogle få der selv havde prøvet håndværket og kunne lære fra sig. Siden har lauget hvert år svidet kul og hvert år d. 2. lørdag i juli har du mulighed for at opleve det Live, når lauget opbygger, tænder og åbner årets miler.

Besøg laugets hjemmeside

Vel mødt!

Kullet rages ud af milen

Milen bygges op

Fælles grill