Naturstyrelsen Midtsjælland afholder borgermøder for urørt skov

02-06-2023

Naturstyrelsen Midtsjælland inviterer til borgermøder på Hov Vig, i Ulkerup Skov samt Annebjerg Skov for at fortælle om planerne for områderne. Møderne er åbne for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Luftfoto af den centrale dæmning og de karakteristiske vandbassiner og rørskove ved Hov Vig. Fotograf: Kasper Nielsen / Naturen i Danmark - Statens arealer ved Hov Vig og Nakke er udpeget til urørt skov, og der skal derfor udvikles en ny forvaltningsplan for området.

Efter at have udviklet forvaltningsplaner og afholdt borgermøder for urørt skov på Røsnæs og Tuse Næs i 2022, kan Naturstyrelsen Midtsjælland nu se frem til at tage fat på flere af de arealer, der er udpeget til urørt skov. Det drejer sig for nuværende om Hov Vig og Nakke Skov samt Ulkerup, Annebjerg og Grønnehave skove.

Naturstyrelsen Midtsjælland inviterer derfor til borgermøde på Hov Vig, i Ulkerup Skov samt Annebjerg Skov for at fortælle om planerne for områderne. Møderne er åbne for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Størstedelen af de midtsjællandske skove er med i de ca. 29.000 hektar statsskov, som i august 2022 blev udpeget til urørt skov. I de urørte skove er der, i endnu højere grad, fokus på at fremme skovens naturindhold blandt andet ved at favorisere en højere andel af hjemmehørende træarter, skabe plads til skovlysninger, moser og skovsøer samt gamle træer og døde træstammer.

Som et led i udpegningen udvikler Naturstyrelsen nye forvaltningsplaner for områderne og afholder i den forbindelse indledende borgermøder for at orientere om, hvad den urørte skov kunne komme til at betyde for området og dets brugere.

Skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen Midtsjælland fortæller om de kommende borgermøder:

Vi glæder os rigtig meget til igen at afholde borgermøder for urørt skov på flere af vores skovarealer, og fortælle om de tanker vi gør os for omlægning til urørt skov. Borgermøderne er en god anledning til at fortælle mere generelt om, hvad urørt skov indebærer, samt om de konkrete indsatser vi påtænker at gennemføre for hvert skovområde. Tidlig involvering og åben dialog med skovens mange brugere er fortsat et vigtigt element i processen med at udvikle naturindholdet og biodiversiteten i statsskovene og samtidig tilgodese de mange friluftsinteresser.

Naturstyrelsen Midtsjælland afholder følgende borgermøder, som foregår i skoven og vil være en gåtur på ca. 3 km.

  • Ulkerup Skov: Torsdag den 22. juni 2023 kl. 19.00-21.00.
    Mødested: Gårdspladsen ved Naturstyrelsens kontor Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

  • Hov Vig og Nakke: Søndag den 2. juli 2023 kl. 10.00-12.00.
    Mødested P-pladsen ved Hovvigvej 105, 4500 Nykøbing Sj. (Tilkørsel fra østsiden / Nakke).

  • Annebjerg Skov: Søndag den 2. juli 2023 kl 13.30 – 15.30.
    Mødested: Barkladen ved indgangen til skoven, Egebjergvej 172, 4500 Nykøbing Sj.