Naturbiograf med udsigt over Øresund

08-06-2023

Naturstyrelsen har etableret nogle fine opholdssteder på skråningerne langs kyststien i Springforbi Strandpark, som ligger, hvor Dyrehaven stikker fødderne i Øresund. Her kan man sidde med skøn havudsigt i fred for trafikstøj fra Strandvejen, i læ for vestenvind og tilbagetrukket fra gående på kyststien nedenfor.

"På seks små platforme har vi opsat bænke og borde. Du skal blot selv medbringe popcorn og drikke, eller hvad du nu foretrækker og så lade filmen køre. Der er jo ikke noget som en havudsigt og det at kunne kigge langt, som kan få det hele til at falde til ro", siger naturvejleder Stella Blichfeldt fra Naturstyrelsen.

Strandparkens markante skrænter giver en sjælden mulighed for at få udsigt over Øresund, på den ellers så bebyggede kyststrækning. Den frie adgang til havet kan vi takke nogle tidligere tænkere med et godt udsyn, nemlig statsminister Thorvald Stauning, Danmarks Naturfredningsforenings formand Erick Struckmann og Dyrehavens skovrider Henning Martensen-Larsen. Sammen tog de i 1930’erne initiativ til en plan, den såkaldte Springforbiplan, som havde til formål at frilægge kysten for at give alle adgang til vandet og forene Dyrehaven med Øresund. Det skulle ske gennem statslige opkøb og nedrivning af bebyggelserne fra Taarbæk til Strandmøllen.

Naturstyrelsen ønsker på sigt at skabe endnu bedre adgang til badning og andre vandaktiviteter langs kyststrækningen. En realisering kræver dog, at der findes rigtig mange penge, så det har foreløbig mest karakter af en vision, medmindre der kommer en fond, som vil bidrage til projektet.

Naturstyrelsen ønsker dig god sommer langs vandkanten og håber du tager dit affald med dig, så det hele tiden er lækkert at opholde sig på vores fælles arealer.

Yderligere oplysninger:

Stella Blichfeldt, Naturstyrelsen

Tlf. 23730260