Naturgenopretning i Rinkenæs Skov ved Gråsten

19-06-2023

i den kommende tid foretager Naturstyrelsen Sønderjylland fældning af træer i Rinkenæs Skov. Der skoves træer, der ikke skal være en del af den fremtidige skov, der skal være "urørt", forstået på den måde at den måde at den egentlige skovdrift ophøre, og der kun fældes træer, hvis det indgår i den fremtidige pleje.

Som forberedelse til fremtidens skov, fjernes løv-og nåletræer, der ikk er hjemmehørende i Europa. Skovningerne foretages med maskine.

 Der vil også blive fældet træer i grupper, formålet hermed er at skabe lys til planter og dyr, og en øget variation.

Forud for skovningerne er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe, mosser og træer med huller samt ræve- og grævlingegrave, i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse. Træet der bliver skovet går for størsteparten til danske industrier, samt brænde og flis. Vi forsøger at undgå for store skader på veje og stier, men i det omfang, der er nødvendigt at foretage efterfølgende reparationer, vil det ske hurtigst muligt efter endt ud transport af træet.