Ansøgningsproceduren for tilskud til etablering af mindre vådområder er ændret

20-06-2023

Proceduren for ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder er blevet ændret for fremtidige ansøgninger for ordningen. Det betyder, at du fremadrettet skal søge om tilskud via Virk.dk: ”Tilskudsordningen til etablering af mindre vådområder”

 

Ansøgning via Virk.dk kræver NemID eller MitID.

Såfremt du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller tilskudsordningen, eller ikke har NemID/MitID, så er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsen på tlf. 72 54 30 00, eller sende en mail til: Obfuscated Email

 

Som lodsejer kan man for ordningen i 2024 få op til 17.000 kr. i støtte pr. projekt, til etablering af nye små vådområder. Såfremt antallet af ansøgninger overskrider tilskudsrammen, vil ansøgningerne blive prioriteret efter forventet biologisk værdi. Der kan ikke forventes tilskud til alle ansøgninger. Tilskudsordningen er betalt af jagttegnsmidler.

Ansøgningsfristen for at indsende sin ansøgning er d. 31. januar 2024

Du kan læse mere om ordningen her: ”Vejledning til ansøgning om tilskud 2024”