Plan for 2. etape af Skovrejsning ved Rødby er i høring frem til 1. september 2023

16-06-2023

Femern A/S, Naturstyrelsen og Lolland Kommune har de sidste år samarbejdet om mere offentlig natur i området omkring Rødby. De første 20 ha blev tilplantet med skov i foråret. Nu er parterne klar til at sende den næste del af skovrejsning ved Rødby i høring.
Frist for kommentarer er den 1. september.

Den nye skov, som bliver ca. 15 hektar stor, ligger øst for Rødby langs med Jernbanestien. Skoven kommer efter planen til at bestå af 4 forskellige bevoksningstyper også kaldt skovudviklingstyper (SUT). De to har bøg som den primære træart, de andre to eg. I skoven er der indlagt lysninger, hvor der i fremtiden, hvis der kan findes finansiering til det, er mulighed for at etablere faciliteter til friluftsliv, f.eks. bålhytter, legepladser eller lignende. Rundt om vandhullet i den sydlige del af skoven etableres der en befæstet sti. I den nordlige ende etableres der en mindre parkeringsplads. Vi forventer at kunne plante skoven november-december 2023.

Frem til den 1. september er der mulighed for at komme med kommentarer til den fremlagte plan.

  • Kommentarer sendes til Naturstyrelsen Storstrøm på mail Obfuscated Email og mærkes ”Høring, 2. fase, Rødby”.
  • Kommentarer skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 1. september.

Helge Raakjær Frost

Forstfuldmægtig